"Lecz nie śpi ocean, zielone, spienione głębiny.
I doba za dobą samotny kołysze się maszt.
I sztormy, i bryzy prowadzą w świat jacht kapitana Teligi..."

Organizacja półkolonii – Zima 2022

W turnusach I – 31.01-4.02 oraz II –  7.02-11.02. 2022r. praca obu grup półkolonii odbywa się w godzinach 7:30-13:30. W wymienionych godzinach dzieci mogą przebywać na terenie szkoły. Dzieci zgłoszone we wstępnym naborze 10-12.01.2022 zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w półkoloniach z dniem 14.01.

Prosimy by rodzic wymagane dokumenty załączone poniżej wraz z opłatą złożył u Pani Aleksandry Świderskiej.

W  godzinach pn. wt. 11:00-17:00 w świetlicy.

Prosimy o dokonanie wpłat w dniach 24-25.01. 2022r.

Za uczestnictwo w wybranym turnusie rodzic składa opłatę w wysokości 100 pln. Jeżeli wybrano oba turnusy należy złożyć opłatę 200 pln. Opłata ta jest bezzwrotna.

Rodzic sam informuje ajenta minimum tydzień przed feriami ile posiłków zamawia, oraz sam ponosi opłaty za posiłki u ajenta.

Plan ramowy dnia zakłada:

7:30 spotkanie z wychowawcą grupy w szatni w SP5

8:00 zajęcia zaplanowane przez wychowawcę grupy, warsztaty, wyjścia do Centrum Kultury lub Pływalnię itp.

Uwaga: orientacyjnie posiłek przewidujemy 11:30-12:00

12:00 zajęcia zaplanowane przez wychowawcę lub warsztaty

13:30 wychowawca odprowadza dzieci do szatni, by rodzice stamtąd odebrali dzieci

Do 21.01.2022 wychowawcy grup napiszą do Państwa e-maile z kompletem informacji.

Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za współpracę.

 

Dokumenty do pobrania

  1. Regulamin półkolonii
  2. wzór karty uczestnika
  3. zgoda na przetwarzanie danych
  4. oświadczenie covid i kontakt
  5. oświadczenia o odbiorze dziecka przez osoby trzecie

Zmiany w organizacji komunikacji miejskiej

Od 1 stycznia zmienił się rozkład wszystkich linii autobusowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami z stronie:  https://gpa.grodzisk.pl/rozklad/

Zakupu biletu miesięcznego należy dokonać we własnym zakresie, mimo że niezmiennie przysługuje refundacja z gminy.
Po zakończonym kwartale zakupione bilety, wraz z wnioskiem o refundację kosztów przejazdu dziecka należy złożyć 
w kadrach szkoły. Na wskazany we wniosku rachunek szkoła zrefunduje koszty zakupu biletu. 
Podobna procedura obowiązuje do biletów zakupionych w kolejnych miesiącach.


Informacja-o-połączeniach-Gmina-Grodzisk-Maz.

Jak zachęcić dziecko do czytania???

Rodzice, nauczyciele, pracownicy bibliotek namawiają do czytania, niekiedy powtarzając do znudzenia: „ Czytaj, bo tylko w ten sposób przestaniesz robić błędy ortograficzne/ Musisz to przeczytać, inaczej będziesz mieć słabe oceny/Nie będziesz nic umiał, jeśli nie będziesz czytać/ itp.

Wszyscy chcemy, a nawet marzymy o tym, aby dzieci czytały i robiły to chętnie. Niestety nie zastanawiamy się wcale nad tym, co zrobiliśmy lub co robimy aby wzbudzić chęć do książek. Niestety zwykle, biernie czekamy na to, aż dziecko „zmądrzeje” i samo zrozumie, jakie korzyści płyną z czytania książek. Poza tym mamy tendencję, zmuszając do czytania, do narzekania, że dziecko zamiast czytać książki, czas spędza tylko przed telewizorem, telefonem, czy komputerem. Zdarza się nam też, szczególnie w wieku szkolnym do „straszenia” książkami- lekturami szkolnymi – „jeśli nie przeczytasz, nie pozwolę Ci…”

Niestety musimy zastanowić się nad tym, że szantażem, wzbudzaniem strachu, poczucia winy, przymuszaniem do czytania nic nie zrobimy. Takie działania przyniosą odwrotny skutek. Aby dzieci czytały z własnej inicjatywy, chęci, z własnej potrzeby i dla przyjemności muszą mieć do tego odpowiednie wzorce. Dlatego też widok czytających rodziców, rozmawiających o książkach jest przykładem na to, że jest to czynność interesująca, warta uwagi. Musimy pamiętać o tym, że przykład idzie z góry i nasz udział jest bardzo ważny w tym procesie. Naszą postawą czytelniczą, dajemy świadectwo tego, że książki są interesujące, prowokujemy dzieci już od najmłodszych lat do naśladownictwa. Jeśli tego nie robiliśmy, nie należy uznawać, że wszystko stracone. W każdym późniejszym momencie możemy naprawić nasze wcześniejsze zaniedbania, jednak wiadomo, że jest trudniej. Ale trud ten warto podjąć, bo „gra jest warta świeczki”. Czytanie książek pobudza wyobraźnię, wpływa na kreatywność, pobudza twórcze myślenie, poszerza wiedzę, wzbogaca słownictwo, pozwala korzystać z dorobku intelektualnego przeszłych pokoleń, a co za tym idzie rozumieć świat, który istniał, ale także świat, który nas otacza teraz.

(więcej…)

Skip to content