"Lecz nie śpi ocean, zielone, spienione głębiny.
I doba za dobą samotny kołysze się maszt.
I sztormy, i bryzy prowadzą w świat jacht kapitana Teligi..."

Komunikat o przetargu na prowadzenie działalności gastronomicznej

KOMUNIKAT

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11 lipca 2022r. dotyczącego przetargu na prowadzenie działalności gastronomicznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Lecha Zondka 6, informuję że wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne.

Jest to firma PRIMA SORT Sp. z o. o  96-321 Osowiec, ul. Mirabelki 1

 

Pobierz komunikat

Przetarg na prowadzenie działalności gastronomicznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Grodzisku Mazowieckim ogłasza pierwszy przetarg ustny na wynajem lokalu o powierzchni 120,77m2 w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Leonida Teligi od 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023r.

1. Przetarg na wyłonienie najemcy pomieszczeń użytkowych odbędzie się dwuetapowo:

w pierwszym etapie:

Zainteresowani złożą oferty pisemne w terminie do 11.08.2022r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim, w dni robocze, w godzinach 9:00-14:00;

Otwarcie ofert nastąpi 12.08.2022r. o godz.10.00;

Lista uczestników przetargu spełniających wymogi formalne ogłoszona zostanie 12.08.2022r. o godz.1200 poprzez wywieszenie
w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy sekretariacie oraz na stronie internetowej: www.sp5grodzisk.pl

– w drugim etapie:

Wybrani oferenci wezmą udział w licytacji miesięcznej stawki czynszu w dniu 16.08.2022r. o godz. 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Lecha Zondka 6

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są przed przetargiem do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków określonych
  w regulaminie przetargu oraz wzoru umowy najmu.

 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 500 zł. (słownie:

pięćset ) na rachunek nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554, najpóźniej do 10.08.2022r. godz. 1200.

 1. Działalność gastronomiczna w wynajętym lokalu będzie obejmowała:

  1. przygotowanie posiłków z własnych produktów żywnościowych we własnej kuchni,

  2. dostarczanie gotowych posiłków ( jest możliwość podgrzewania lub ugotowania np. makaronu, ryżu, ziemniaków ) uczniom i wychowankom w kuchni szkolnej,

  3. wydawanie posiłków na własnej zastawie stołowej,

  4. sprzątanie brudnych naczyń po spożyciu posiłku ( na własny koszt),

  5. systematyczne utrzymanie należytych warunków sanitarnych we wszystkich wynajmowanych pomieszczeniach ( we własnym zakresie).

 2. Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim oraz na stronie internetowej szkoły www.sp5grodzisk.pl

 3. Najemcy gminnych lokali użytkowych niewywiązujący się z warunków umowy najmu lokalu użytkowego nie mogą brać udziału w przetargu.

 4. Do licytacji dopuszczeni będą jedynie oferenci spełniający wymagania formalne określone w regulaminie.

 5. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajmowanie lokalu wynosi 2000,00 ( dwa tysiące złotych) netto

 6. Do stawki czynszu najmu ustalonej w drodze licytacji doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%

 7. Obiekt przetargu można oglądać w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest dyrektor szkoły pani Anna Fronczak lub kier. gosp. pani Bożena Zondek.

 8. Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze w godzinach od 900-1500 pod numerem 22 734-60-20 lub 23

 9. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu w przypadkach uzasadnionych dobrem uczniów i wychowanków.

Dyrektor Szkoły Podstawowej                             

Anna Fronczak                                         

REGULAMIN_PRZETARGU2018

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną (art. 13 RODO ) RODO

Oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego w stosunku do partnerów i podwykonawców

Ogłoszenie

W okresie od 1 lipca do 19 sierpnia sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 9.00 – 15.00

Skip to content