Rekrutacja

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (pdf)

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją na rok szkolny 2021/22 do “zerówki”, I klasy czy IV klasy sportowej prosimy umieszczać w urnie, która będzie umieszczona w holu budynku szkoły.

Prosimy o wydrukowanie wniosku / zgłoszenia, oświadczeń dotyczących przetwarzania danych (dołączone do karty zgłoszenia), podpisanie i dostarczenie do szkoły.

 
Harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych – grodzisk-oświata.pl

* ZARZĄDZENIE nr 5/2021
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji
do oddziałów przedszkolnych, klas I oraz do klasy IV sportowej

* ZARZĄDZENIE nr 12/2021
w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnego, klas pierwszych
i do klasy czwartej sportowej


Rekrutacja do klas IV sportowych


 Klasa sportowa – informacje


Rekrutacja do klas I

Nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej odbywa się również drogą elektroniczną – w terminie od dnia 12 do 31 marca br. i dotyczy dzieci z obwodu danej szkoły podstawowej.
Elektronicznej rejestracji zgłoszenia do klasy I należy dokonać na stronie:

https://sp-grodzisk-mazowiecki.nabory.pl/


  1. Harmonogram rekrutacji do klas I i klasy IV sportowej
  2. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie REKRUTACJA
  3. OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie REKRUTACJI

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego “zerówki”

Rekrutacja na wolne miejsca do placówek przedszkolnych, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona drogą elektroniczną. W dniach od 12 do 31 marca 2021 roku rodzice będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji wniosku na stronie:

https://przedszkola-grodzisk-mazowiecki.nabory.pl/


  1. Harmonogram rekrutacji
  2. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie REKRUTACJA
  3. OŚWIADCZENIE o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie REKRUTACJI

Skip to content