"Lecz nie śpi ocean, zielone, spienione głębiny.
I doba za dobą samotny kołysze się maszt.
I sztormy, i bryzy prowadzą w świat jacht kapitana Teligi..."

Przetarg na prowadzenie działalności gastronomicznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Grodzisku Mazowieckim ogłasza pierwszy przetarg ustny na wynajem lokalu o powierzchni 120,77m2 w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Leonida Teligi od 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023r.

1. Przetarg na wyłonienie najemcy pomieszczeń użytkowych odbędzie się dwuetapowo:

w pierwszym etapie:

Zainteresowani złożą oferty pisemne w terminie do 11.08.2022r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim, w dni robocze, w godzinach 9:00-14:00;

Otwarcie ofert nastąpi 12.08.2022r. o godz.10.00;

Lista uczestników przetargu spełniających wymogi formalne ogłoszona zostanie 12.08.2022r. o godz.1200 poprzez wywieszenie
w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy sekretariacie oraz na stronie internetowej: www.sp5grodzisk.pl

– w drugim etapie:

Wybrani oferenci wezmą udział w licytacji miesięcznej stawki czynszu w dniu 16.08.2022r. o godz. 10.00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Lecha Zondka 6

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązani są przed przetargiem do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków określonych
  w regulaminie przetargu oraz wzoru umowy najmu.

 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości 500 zł. (słownie:

pięćset ) na rachunek nr 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264, najpóźniej do 10.08.2022r. godz. 1200.

 1. Działalność gastronomiczna w wynajętym lokalu będzie obejmowała:

  1. przygotowanie posiłków z własnych produktów żywnościowych we własnej kuchni,

  2. dostarczanie gotowych posiłków ( jest możliwość podgrzewania lub ugotowania np. makaronu, ryżu, ziemniaków ) uczniom i wychowankom w kuchni szkolnej,

  3. wydawanie posiłków na własnej zastawie stołowej,

  4. sprzątanie brudnych naczyń po spożyciu posiłku ( na własny koszt),

  5. systematyczne utrzymanie należytych warunków sanitarnych we wszystkich wynajmowanych pomieszczeniach ( we własnym zakresie).

 2. Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim oraz na stronie internetowej szkoły www.sp5grodzisk.pl

 3. Najemcy gminnych lokali użytkowych niewywiązujący się z warunków umowy najmu lokalu użytkowego nie mogą brać udziału w przetargu.

 4. Do licytacji dopuszczeni będą jedynie oferenci spełniający wymagania formalne określone w regulaminie.

 5. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajmowanie lokalu wynosi 2000,00 ( dwa tysiące złotych) netto

 6. Do stawki czynszu najmu ustalonej w drodze licytacji doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%

 7. Obiekt przetargu można oglądać w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest dyrektor szkoły pani Anna Fronczak lub kier. gosp. pani Bożena Zondek.

 8. Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze w godzinach od 900-1500 pod numerem 22 734-60-20 lub 23

 9. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu w przypadkach uzasadnionych dobrem uczniów i wychowanków.

Dyrektor Szkoły Podstawowej                             

Anna Fronczak                                         

REGULAMIN_PRZETARGU2018

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną (art. 13 RODO ) RODO

Oświadczenie o wykonaniu obowiązku informacyjnego w stosunku do partnerów i podwykonawców

Ogłoszenie

W okresie od 1 lipca do 19 sierpnia sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 9.00 – 15.00

Koniec roku szkolnego

Organizacja zakończenia Roku Szkolnego 2021/22

Hala sportowa

godzina 8.00 klasy 4-5

godzina 9.00 klasy 6-7

godzina 10.00 klasy 8

godzina 11.00 klasy 0-2

godzina 12.00 klasy 3

Terapia integracji sensorycznej SI na czym polega?

Zaburzenia integracji sensorycznej nie mijają samoczynnie. Dlatego też niezwykle ważne jest to, aby rodzice, którzy czują się zaniepokojeni jakimkolwiek zachowaniem, czy w ich ocenie niewłaściwym funkcjonowaniem swojego dziecka, udali się do specjalisty. Zawsze warto skonsultować swoje nawet najmniejsze obawy z terapeutą SI. Rodzic powinien pamiętać, że dziecko „nie wyrośnie” z trudności, często one narastają i jedynie stają się coraz bardziej widoczne w późniejszym wieku. Im szybciej zareagujemy we właściwy sposób, tym większe mamy szanse na odniesienie sukcesu terapeutycznego. Często rodzice zastanawiają się, jaki jest minimalny wiek do przeprowadzenia diagnozy SI. Odpowiedź jest prosta – nie ma dolnej granicy wieku, mały człowiek już przychodzi na świat z zaburzeniami, które „rosną” razem z dzieckiem, jednak często najbardziej widoczne stają się dla rodziców wówczas, kiedy dziecko zaczyna mieć zauważalne problemy w funkcjonowaniu w żłobku, przedszkolu czy szkole. Najczęściej problemy z nauką, z zachowaniem dziecka w placówce prowokują rodziców do tego, aby poszukać pomocy na zewnątrz i rozeznać się, czy ich dziecko ma faktycznie „problem”, i co mają dalej z nim zrobić. Jednak im wcześniej zareagujemy, tym lepiej dla naszego dziecka.

(więcej…)

Skip to content